נדחתה פגישת מדי המים והקרינה

ברצוני להבהיר שהפגישה שפרסמתי מוקדם יותר לא הייתה אמורה לספק תשובות, אלה להתארגן כדי לקבל תשובות.

 

בכל אופן הפגישה נדחתה ואני אפרסם את המועד החדש שלה ברגע שיגיע לידי

דיויד