כנס בינלאומי לחדשנות טכנולוגית בטיפול בפסולת

פעילים יקרים
בין הפגנה נגד מתקן הגז, לתימרוץ ההפרדה למחזור, לשמירה על שטחים ירוקים… נותר מעט זמן ללמוד ולחוות.
אתם מוזמנים להירשם ולהגיע לכנס.
מאמינה שיהיה מעניין מאד.
ראו הפרטים במידע המצורף
להתראות בירוק
לצידכם
ענת

Hiriya-500