עידכונים בנושא הפרדת פסולת

  1. מרכז מחזור אשר מתמלא יתר על המידה בסופי שבוע וחגים – התושבים מתבקשים להיעזר בסבלנות ולחכות עם הפסולת שאגרו למחזור, עד לאחר צאת שבת / חג, מועד בו הקבלן מפנה את מרכזי המחזור. התושבים מתבקשים לא להשאיר פסולת למחזור מחוץ למיכלי ההפרדה, וכך נשמור על מרכזי הפרדת פסולת נקיים.
  2. חקלאים ועסקים מתבקשים לפנות פסולת למחזור ישירות בתיאום עם קבלן פינוי ולא להביאה למרכזי המחזור אשר מיועדים לתושבים בלבד. אגף הפיקוח במועצה יאלץ לפעול מול חקלאים ו / או עסקים אשר פסולת שלהם תגיע למרכז המחזור.
  3. תושבים אשר הפח החום שברשותם נשבר, מתבקשים לפנות למוקד 107 ויקבלו בהקדם פח חדש מהמועצה.
  4. מרכזי מחזור נקיים ומזמינים לשימוש – מצב זה מתאפשר בשיתוף פעולה בין ועד היישוב, המועצה והתושבים. ביישובים בהם קיימת מצלמה במרכז המחזור, תופעות לכלוך רשות הרבים וונדליזם, הינן נדירות, לאור אפשרות אכיפת הכללים והחוקים.
  5. פחים כתומים לאריזות – חולקו בשעה טובה בארבעה יישובי פיילוט. במהלך השנה יחולקו בשאר יישובי המועצה. ערכות הסברה למשפחות בודדות שלא קיבלו, ניתן לקבל אצל הפעילים / במזכירויות. הפינוי אחת לשבועיים ויחל בסוף אוגוסט. ביישובים אלו יצומצם מרכז המחזור ויישארו בו מיכלים לזרמים שלא מתאימים לפח הכתום בלבד. מהלך הצמצום – בתחילת ספטמבר 2013.

בברכת שנה טובה וירוקה

צוות מחזור

מועצה אזורית עמק חפר