עדכון מדי מים וקרינה

בעקבות שיחה שנערכה ביני לבין חברי וועד קהילתי התברר לי כי יתכן שדברי בנושא הפסקת ההתקדמות בפרוייקט החלפת מוני המים לא יובנו כהלכה, ולכן מצאתי לנכון להבהיר כי אנו עצרנו את התקדמות הפרוייקט לפרק זמן מוגבל ,על מנת לנסות לאפשר לוועדה שמינה הוועד הקהילתי לסיים את בדיקת הנושא.
.היום אף קיבלנו הנחיות כיצד להפסיק פיזית את השידורים ,ומחר הם אמורים להיפסק עד לקבלת החלטות נוספות בענין

גדעון פידל