סידורי הסעה מחגלה לבית ספר יובלים ובחזרה

איסוף בבוקר:

 אוטובוס 1: בשעה 07:50. אוטובוס מועצה יאסוף מההרחבה את הילדים העומדים בתחנות הבאות: “עץ השדה” תחנה גדולה ליד הבאר, “עץ השדה” תחנה ליד בן-אהרון ובידרמן, “מבוא הכפר”.

 אוטובוס 2בשעה 07:50. אוטובוס של סייג דוד, יאסוף בחגלה הותיקה ילדים העומדים בתחנות של הפעוטון (ליד קדם) ובתחנה האחרונה שליד קלוגמן, וימשיך לאסוף את ילדי ההרחבה מהתחנה שברחוב “ציפורי שיר”.

 אוטובוס 3בשעה 07:45. אוטובוס שיאסוף את הילדים העומדים בחגלה הותיקה בתחנת המזכירות.

 

פיזור בצהריים:

 בתחנות ההסעה של בית הספר מוקצות לחגלה שתי תחנות:

חגלה הרחבה – תחנה שמיועדת לתחנות ההרחבה הבאות: “עץ השדה” תחנה גדולה ליד הבאר, “עץ השדה” תחנה ליד בן-אהרון ובידרמן, “מבוא הכפר”.
חגלה ותיקה – תחנה שמיועדת לכל התחנות בחגלה הותיקה וגם לתחנה שברחוב “ציפורי שיר” בהרחבה.

 באופן כללי הילדים צריכים לעמוד בתחנות ההסעה לפי החלוקה הנ”ל בימים שיש יותר מאוטובוס אחד שנוסע לחגלה.

בימים שיש רק אוטובוס אחד לחגלה, הוא בד”כ עומד בתחנה של חגלה ותיקה, ולכן כל הילדים צריכים לחכות בתחנה של חגלה ותיקה.
אנא הזכירו לילדים שבתחנות ההסעה עומדים בתור לפי שכבות גיל, כשילדי כיתה א’ ראשונים בתור, עולים ראשונים ויושבים במקום הפנוי הבא, ילידי כיתות ב’ עומדים ועולים אחריהם וכך הלאה.

 

כדי לפשט ולסכם לילדים את סידורי ההסעה:

ילדי כיתות א-ב: בימים א,ב,ד,ו חוזרים בשני אוטובוסים, ובימים ג’ ו-ה’ חוזרים באוטובוס אחד.

ילדי כיתות ג-ד: בכל הימים חוזרים בשני אוטובוסים.

ילדי כיתות ה-ו: בימים א,ג,ד,ה,ו חוזרים בשני אוטובוסים וביום ב’ באוטובוס אחד.

 

 באופן יותר ספציפי:

 ימים א’, ד’, ו’ כל הכיתות מסיימות ביחד – שני אוטובוסים.

שימו לב: ילדי כיתות ה’-ו’ מהתחנה של “ציפורי שיר” יעלו לאוטובוס אחרונים. במקרה שלא יהיה מקום באחד משני האוטובוסים של חגלה, הילדים שלא יהיה להם מקום יצורפו להסעה של העוגן ומעברות.

יום ב’ ילדי כיתות א’-ד’ חוזרים בשני אוטובוסים לפי החלוקה הנ”ל.

יום ב’ ילדי כיתות ה’-ו’ חוזרים באוטובוס אחד.

יום ג’ ויום ה’ ילדי כיתות א’-ב’ חוזרים כולם באוטובוס אחד שיסיע גם את ילדי חגלה הותיקה וגם את כל תחנות ההרחבה.

יום ג’ ויום ה’ ילדי כיתות ג’-ו’ חוזרים בשני אוטובוסים לפי החלוקה הנ”ל.

אם משהו לא ברור או שיש עדיין שאלות בנושא ההסעות, אתם מוזמנים לפנות לאסנת בן-דוד בטלפון 054-4280272.

 

ברצוני להבהיר שאני רק עזרתי לאחראית ההסעות מבית הספר למפות את ילדי חגלה לתחנות כדי לנסות להתחיל את השנה בצורה יותר חלקה. ההחלטות והחלוקה הסופית לאוטובוסים הם החלטה משותפת של אחראי ההסעות של בית הספר והמועצה.