לתשומת לבכם

שלום לכולם, מצאתי לנכון לכתוב כאן את שמתרחש לאחרונה ואת אשר על ליבי. בשבוע שעבר, היום בו התחילה ביתי את כיתה א’ הופיע לפתח ביתנו גור כלבים כבן חודשיים. למותר לציין שהוא לא אבד לאיש וגם לא היה יכול להגיע בעצמו. ביום בו אמורה היתה ביתי לזכות למלוא תשומת הלב לעצמה, נאלצנו (מבחירה חופשית כמובן), לגשת לחסן אותו ולהתחיל לחפש ולמצוא לו בית ראוי. אתמול הסתיימה סאגה זו במציאת בית אומנה בפ”ת עם נסיעתנו לשם כדי למוסרו, לאחר טיפול בו במשך שבוע בביתנו. היום עם הגיענו בצהריים הביתה, מצאנו בפתח הבית שגר חתולים (4 גורים בני יומם עם חבל הטבור עליהם). לצערי הרב, מתוך ידיעה ונסיון מהעבר, יש סיכוי קלוש ביותר להישרדותם בחיים ללא שינקו לפחות חודשיים וקבלו הגנה חיסונית מחלב אימם (עד גיל זה בו ניתן לחסן אותם). נאלצתי בלב כבד ובדמעות לגשת לוטרינר ולבצע “המתת חסד”. לידיעתכם, קיים חוק : “תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )החזקה שלא לצרכים חקלאיים(, התשס”ט 2009- )ד( לא יגדל אדם בעל חיים ממחלקת היונקים בנפרד מאמו לפני שהגיע לגיל גמילה, זולת אם ההפרדה נועדה להגנתם או לרווחתם של האם או צאצאיה .” חוק צער בעלי-חיים / קטעים ממאמרו של עו”ד יוסי וולפסון חוק צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי-חיים), תשנ”ד- 1994, הוא החוק המרכזי להגנת בעלי-חיים בישראל. הסעיף המרכזי של החוק הוא סעיף 2(א) הקובע איסור מסגרת: “לא יענה אדם בעל-חיים, לא יתאכזר אליו ולא יתעלל בו בדרך כלשהי”. בנוסף לאיסור המסגרת מופיעים בחוק איסורים קונקרטיים לגבי סוגים מוגדרים של התעללות. ,,,התעללות בבעלי-חיים היא עבירה פלילית, שלצידה עונש מאסר לתקופה מרבית של שלוש שנים. לידיעתכם, קיימת כיום אכיפה מוגברת של חוק זה והוקמה יחידה מיוחדת במשטרה לעניין הנקראת “משמר בעלי החיים בישראל” , הפועלת באזור זה. אני מקווה שברור לאותו נוטש ומתעלל בגורי חתולים (וכלבים) כשהושמו אצלי לאחר שנלקחו בכח מאימם, שהוא פושע ורוצח!!! ערב ראש השנה ויום הכיפורים אני מאחלת לאותם אנשים שנוהגים כך שיעשו חשבון נפש נוקב ויזכו למחילה מהשם, כי אני מצידי אסלח רק בבקשת סליחה פנים אל פנים. אם אדם חושב שבהביאו אלי גורי בעלי חיים בכך ניקה את מצפונו והם יטופלו היטב, הוא טועה ובעצם גרם למותם!!! למרות אהבתי העזה לכל בעל חיים , אני לא עומדת בכך – לא נפשית ולא כספית (ולא פיזית – היעדר שינה). בברכת שנה טובה עם יותר חמלה ואנושיות, גלית בן נתן

3 thoughts on “לתשומת לבכם

  1. מאד מעריכה ומכבדת דברים אלו.. מסכימה ומקווה שהדברים יהדהדו בלב כולם. שנה טובה לך גלית. רותי רווה

  2. נשמה טובה, היקום שולח אותם אלייך כי את תטפלי בהם נכון.

Comments are closed.