ראשי החודש של “זית” – קל”ב !

ראשי החודש האיכותיים של “זית” עוברים קרוב אלינו לקיבוץ גבעת חיים. הזדמנו להצטרף ולהכיר.