מדי מים במושב

חברים שלום לידיעת כל התושבים קיימת כבר כשבוע התייחסות של חברי הצוות שמונה לבדיקת התקנת מוני המים ,הוגשה הצעת מחיר לוועד המקומי לטובת בדיקות שנדרשות לביצוע( בדיקות קרינה ושגיאת מדידה של המונים), הוועד המקומי החליט להתכנס ע”מ להחליט מה לעשות : האם לשלם , האם לדרוש מהוועד החקלאי לשלם ועוד. עד התכנסות הוועד נדרשו לא לשדר ולא ולהפעיל את מערכת מדידת המים במושב. כינוס הוועד המקומי אינו תלוי בצוות שמונה לבדיקת מדי המים ולכן כחלק מצוות הבדיקה שביצע את עבודתו, ובשם התושבים אני מבקש להפסיק את השידורים במידי , תופתעו לדעת מה ממצאי הצוות שנמצאו. כמו כן בדיון נדרש והוסכם ע”י החברה שהתקינה את השעונים ויו”ר המזכירות לספק לצוות הבדיקה חוו”ד משפטית, דו”ח כיול ובדיקת שעונים שהותקנו במושב ע”פ מספר סידורי, וכמובן אישורי התקנה לכלל סוגי האנטנות שהותקנו. עד כה לא התקבל דבר מכלל הסיכום . כך שזו עוד סיבה מספקת להפסיק את כלל השידורים הקשורים למערכת מדידת המים במושב. שנה טובה