One thought on “מרכז צעירים עמק חפר

  1. ארכיון מים עמק חפר אשמח לקלוט ימי התנדבות שלכם. הוא פועל במאגר הצפוני בשעות הבוקר בימי השבוע.
    פל. זאב 0505769596

Comments are closed.