לגבי האנטנות הסלולריות של מערכת מדי המים במושב

שלום לכולם, בהמשך למודעה שפרסם כאן ירון דינר לגבי ירידת ערך נכסי הנדל”ן בחגלה עקב התקנת שתי אנטנות בחגלה, חשוב לי להבהיר: בפגישה שהתקיימה במזכירות ב22/8/13 מנכ”ל ניסקו טלמטיקס אמר מפורשות שהאנטנות שהותקנו גם בהרחבה על הבאר מול גוני גן וגם במושב הותיק בצמוד למזכירות, שתיהן משדרות בסלולר. חוץ משתי האנטנות הסלולריות, הותקנו גם רפיטרים על עמודי תאורה שתפקידם לקלוט את השידורים ממדי המים הביתיים ולהעביר אותם לאנטנות ומשם למחשב במזכירות. הרפיטרים משדרים ב wifi. הקבוצה שבודקת את בטיחות ואמינות מדי המים האלחוטיים ישבה עם גדעון פידל ואבנר פינקל וביקשנו את מימון הועד לבודק חצוני ובלתי תלוי מטעם המשרד להגנת הסביבה, שיבוא למדוד את הקרינה הנפלטת מהרפיטרים, מדי המים ומהאנטנות הסלולריות ביישוב, בשעות שונות ובספיקות משתנות, על מנת לוודא בטיחות המערכת. כמו כן, נאמר לנו בפגישה ששידורי המערכת יופסקו עד לקבלת תשובות נוספות שהובטחו, כמו בדיקות כיול ואישורים נוספים מהחברה המתקינה. אלו, עדין לא התקבלו. ובינתיים, שידורי המערכת חודשו, ואנחנו עודכנו בכך דרך אתר החגלאי, לאחר שתושבים ראו שהרשת הסלולרית שוב פועלת ונקלטת גם אצלם במכשירי הטלפון הנייד, והעירו על כך למזכירות. שוחחתי עם נציגים בכפר ויתקין, להם התקינו שלוש אנטנות סלולריות, והם נלחמו והצליחו לבטל את פעילות המערכת הסלולרית. מערכת מדי המים אצלם עובדת, ללא האנטנות הסלולריות, ואקבל מהם פרטים נוספים בקרוב. חייבים להפגש וללחוץ לביצוע הבדיקות הנ”ל בהקדם. מאיה שניט-אורלנד