קרינה מיותרת

זוהי בקשה מהוועד החקלאי – אנא, הפסיקו את פעילות האנטנות. קרינה קיימת בכל מקום היום והיא מתחלקת לקרינה שאין לנו שליטה עליה ולכזאת שיש לנו. אנחנו לא שולטים על הקרינה שפלפון/סלקום/אורנג’ יוצרות סביבנו וכן לא על הקרינה שכל אחד מאיתנו מפיץ בסביבתו כאשר הוא משתמש בפלפונים. אבל הקרינה שהוכנסה דרך מערכת המים היא בשליטת הוועד החקלאי, המייצגים את בעלי הנחלות שהינם חלק מהקהילה כאן. מה השגנו במערכת הבקרה החדשה הזו? החלפת שעוני המים במדויקים יותר, שאינם ניתנים לשינוי מדידה באמצעים חיצוניים – זה נשאר. אף אחד לא דורש להחליף את השעונים המדוייקים. נקבל גם דיווח בזמן אמת על זליגות מים של כל אחד בחצרו. ולא שזה לא חשוב אבל נראה שהורדת רמת הקרינה, זאת שבשליטתנו, יותר חשובה. לפי תגובת הקהילה נראה שהתושבים מעדיפים בקרה עצמית שלהם על שעון המים על פני תוספת מקורות קרינה בתוך הכפר. ולדעתי צריך להעדיף את רצון הקהילה על פני חדשנות שיש עימה קרינה לא רצויה. ונראה לי שעצמת הקרינה לא כל כך משנה. הרי את רמות סף הקרינה המסוכנת משנים מידי שנה ורק לחומרה. אני חושב שבמצב הנוכחי צריך להוריד את השידור. בברכת שנה טובה לכולם דורון וייס