דגלי 80 לחגלה מיום העצמאות

מספר דגלים תכולים “חגלה חוגגת 80” שנתלו ביום העצמאות יחד עם דגלי ישראל, התנפנפו ממקומם ונעלמו. אם מישהו מצא ושמר אצלו, מתבקש להעביר ללאה למזכירות. תודה צוות ה 80.