כותרת מודעה: מדי מים, רפיטרים נוספים ללא ידיעתנו

אתמול חזרנו מחופשה וגליתי כי בהעדרנו הותקן רפיטר על עמוד חשמל מול ביתנו. היום הסתבר כי בימים האחרונים פוזרו ברחבי המושב רפיטרים נוספים מוחבאים בין עצים וגם על עמודי חשמל. נראה כי בשעה שהקהילה והוועדה שהוקמה מטעמה מנסה לפתור את הבעיות תוך הדברות, יש מי שפועל בסתר וקובע עובדות בשטח, בטרם נערכה בדיקת הקרינה היסודית שסוכמה. תהיתי האם ידוע לגורמים השונים על ההתנהלות הזו, וכיצד התנהלות זו מתיישבת עם ההתחיבויות שניתנו לתושבים? התחושה שלי ש״עובדים עלינו בעיניים״ וחבל כל כך שהדברים מתנהלים כך. גנית