חולצה משובצת ירוקה -נמצאה

תודה למוצא הישר שהשאיר את החולצה על מעקה המרפסת של פינוס. תודה לענת ויס על ההודעה. אילנה פרידמן