סיכום ישיבת וועדים 3.10.13

בפגישה נכחו :גלוריה רוט :מנהלת מחלקת בריאות במועצה עירית : מתאמת פרוייקט קופ”ח מגבעת חיים איחוד גדעון פידל , רמי רביב : ועד חקלאי בילהה להב ונעם סופר : ועד קהילתי 1.גלוריה ועירית הציגו בפני נציגי המושב את הכוונה להקים מרפאה חדשה וגדולה של קופ”ח כללית במתכונת דומה לזו שיש בשרונית וכן בית מרקחת צמוד בתוך קיבוץ גבעת חיים איחוד , ולבטל את המרפאות הקטנות הנמצאות בישובים ,זאת על מנת לאפשר מגוון שירותים גדול יותר , ובשעות פעילות רבות יותר במהלך השבוע ,ובאופן שכמות המטופלים האיזורית תצדיק את השקעת קופ”ח . הפעלת המקום מתוכננת לעוד כ 18 חודש לערך כרגע נראה שהמיקום יהיה בבנין מפעלי גבעת חיים לאחר שיבוצעו בו התאמות לפי סיכומי הקיבוץ מול קופ”ח כללית. מטרת הפגישה מבחינתם הינה הודעה ראשונית על התכנית לצורך שיתוף הציבור . בהמשך יצא מכתב מסודר לכלל התושבים מטעם המועצה לצורך הסבר התהליך בנוסף נקבעו שני נציגים מן הכפר אשר יהיו שותפים לצוות ההיגוי האיזורי לליווי הקמת המרפאה . נציגי הכפר הם : מרים ניר ורביטל אופיר 2. לגבי בדיקת הקרינה למערכת מדי המים החדשה: לאחר שהועבר שמה של המעבדה שנבחרה לביצוע הבדיקה (“דגש”) ,ולא הובעה כל התנגדות לבחירה , סוכם מול הוועד החקלאי כי יש להמתין לסיום ההתקנות אשר אמור לקרות עד 15/10/13 . על מנת להבהיר : נכון להיום יש עדיין כ 20 מונים אשר אינם נקלטים במערכת ,ועל החברה המתקינה להוסיף ו/או לשנות מיקומי רפיטרים על ליצר את הקשר עם אותם מונים . עד לסיום התהליך אין טעם לבצע את הבדיקה שלא תייצג את מלוא פעילות המערכת . לאחר סיום ההתקנות , יודיע הוועד החקלאי לאנשי הוועדה שנבחרה לטפל בנושא על מנת שיקבעו תאריך לביצוע הבדיקה לפי רצונם וללא צורך בהודעה מוקדמת לאף גורם נוסף . אופן ביצוע הבדיקה יקבע ע”י מומחה מטעם מכון הבדיקות . רשם: נעם סופר