הנחת אגרת חינוך עבור ילד רביעי במשפחה

שלום רב, לאחרונה התוודעתי לעובדה כי משפחות להן 4 ילדים ויותר המתחנכים במערכות החינוך של המועצה זכאים מדי שנה להנחה בגובה אגרת החינוך המשולמת למועצה (640 ש”ח לערך). כדי להסדיר מתן ההנחה, יש לפנות לאתר המועצה, למחלקת חינוך.ניתן להוריד טופס הבקשה באתר ולשלוח לטיפול. בהצלחה לכולם! ו..תודה למשפ’ לוצקי מאומץ על הבשורה! שרון פפאי