התקנת מוני המים

שלום לכולם!
סיימנו את התקנת כל מוני המים לנחלות והמגרשים, כולל גינון ציבורי ומונים מרכזיים של מקורות.
כמו כן הותקנו כל הרפיטרים אשר דרכם מקבלים את השידורים מהמונים, כמויות ,דליפות, תאריכים ואת כל המידע הנדרש.
(עד עתה הודענו לכ-20 משתמשים על דליפות ותקלות במערכת ההשקייה)
מאחר ומהצוות הבודק נתקבלה בקשה שהבדיקה תעשה לאחר גמר ההתקנה.
האגודה חקלאית מודיעה ,כאמור לעייל, שההתקנה נסתיימה והבדיקה יכולה להעשות.

בברכה פידל גדעון, בשם האגודה חקלאית