הועדה לבדיקת מדי המים

שלום לכולם, טרם ביצוע הבדיקה תבקש הוועדה מאגודת המים אישור מדי מים ע”י חטיבת האסדרה של רשות המים וזאת בהתאם לתיקון מ-2011 מצ”ב. ללא קבלת אישור המעיד כי מד המים מאושר למדידה לא תבוצע הבדיקה ,זאת בכדי למנוע בזבוז כספי ציבור למרות שתקציב הבדיקות אושר. אנו לא רואים כל היגיון בבדיקת רכיבי מערכת אשר אינם מאושרים ע”י רשות המים ומכון התקנים. ביצענו בדיקה מקדימה באתר מכון התקנים ולא מצאנו את דגם מונה המים אשר הותקן וזאת כנדרש ע”י רשות המים. שבת שלום לכלום.

שפושניק שגיא

pdf icon bltn-5257da108b018.pdf