הפיצה של הדס

חגלאים יקרים, מסיבות אישיות לא אוכל לפתוח את דוכן הפיצה שתכננתי בצרכניה. ידוע לי שהיתה ציפייה גבוהה ואני מודה לכל המצפים והמתעניינים ומבקשת את סליחתכם. תודה הדס