עדכונים מהמזכירות

  1. התקנת מוני המים לפני סיום, הקריאה הבאה אני מקווה תהיה באמצעות ודרך הנהלת החשבונות. במשך התקופה שהמונים מותקנים אני מודיע למשתמשים על דליפות רבות הן בנחלות והן במגרשי ההרחבה. לאחר גמר ההתקנה וקבלת הנתונים ע”י הנהלת החשבונות, נפרט חשבונות מים, מחירים, תשלומים, אופן הדיווח על דליפות ותפקידו של ספק המים בישוב.
  2. במסדרון ליד המזכירות הוצב מיתקן (מטעם משרד התחבורה) לקניית רב קו בהמשך אפשר יהיה לקנות כרטיסים לרכבת.

בברכה גדעון פידל