מצב המיחזור בשטחים

לתושבים שלום

בפגישה שהייתה לי עם חן אחראית מחזור במועצה, קיבלנו מחמאות ויישר כח ממנה על ההפרדה הנכונה של פסולת בין הפח הכתום והירוק.

כתוצאה מהפרדה הנכונה כמות הפסולת להטמנה בפח הירוק ירדה באופן חד, כך שישנם מספר פחים ירוקים מיותרים שחולקו בזמנו לתושבים.

בשיתוף פעולה עם התושבים יילקחו חלק מהפחים הירוקים.

בפח הכתום (למעט בקבוקי פלסטיק לשתייה גדולים וקטנים, כלי זכוכית כולל בקבוקים, קרטונים גדולים ופסולת אורגנית) להכניס כל פסולת אחרת הניתנת למחזור.

כתוצאה מכך הפחים הכתומים מתמלאים מהר ומאחר והפינוי הוא כל שבועיים,

ישנה אפשרות לקבל פח כתום נוסף רק למקום אשר מוכח שהפח אינו מספיק.

אפשר לפנות אלי ולהירשם לפח כתום נוסף.

בברכה

גדעון פידל