וועדת תרבות מחדשת פניה

לתושבי חגלה היקרים שלום וועדת תרבות חדשה הוקמה במושב והחזון העומד לנגד עיניה, הוא המשך המסורת של חיי קהילה פעילים ותוססים. ההבנה שלנו היא, שרק במאמץ משותף של כל החברים נוכל להשיג זאת. בימים אלה אנו עומלות על הכנת תוכנית שנתית מתוקצבת, בה יתאפשר לכם ליטול חלק פעיל בתכנון והפקת אירועי החגים ואירועי תרבות נוספים. מתוך בחינת המצב הקיים בישובים דומים וקרובים אלינו, בחרנו לתת הזדמנות לכל אחד ואחד מכם להיות שותף בחוויית ובחדוות העשייה. רעיונות ויוזמות יתקבלו בשמחה. בברכה, יעל חייט, עדה רוזברג ועופרה עפגין.

One thought on “וועדת תרבות מחדשת פניה

Comments are closed.