One thought on “מיזם “מקום טוב לחיות”

  1. אני לא פעילה בתחום, אבל מאוד אוהבת טבע ואכפתית לגביו, אפילו לא ידעתי שקיים פרוייקט כזה בבת חפר עד שקראתי את הפרסום הזה…

Comments are closed.