מיתקן נוסף לאיסוף קרטונים

הוספנו מיתקן נוסף למיחזור קרטונים,המוצב ליד הבאר צמוד למיתקן איסוף בקבוקים בהרחבה.
זה יקל מאד ולא יהיה צורך להגיע לנקודת המיחזור ליד המועדון בישוב הותיק.
כמו כן פחות קרטונים יזרקו באתר הפסולת ליד הגזם וימנע מאיתנו הוצאות מיותרות לפינוי.
הבקשה היא לבצע הפרדה על פי התקנות לגבי כל סוגי הפסולת.
בתודה גדעון

מאת: פידל גדעון

One thought on “מיתקן נוסף לאיסוף קרטונים

Comments are closed.