מבצע עיקור וסירוס חתולים

גם השנה המועצה עורכת מבצע לעיקור וסירוס חתולי רחוב, מצ”ב פרסום בנדון.

המבצע יתבצע במחיר מסובסד מאוד בעלות של 50 ₪ בלבד לכל חתול.

כל ישוב שמעוניין להשתתף, חייב לצרף נציג שיתלווה אל המבצעים,

ינחה אותם ויבקר את עבודתם.

על מזכירות הישוב להעביר למחלקה הווטרינרית את רשימת המעוניינים

בעיקור/סירוס, את מספר החתולים וכן את תשלום דמי ההשתתפות.

תשלום דמי ההשתתפות – באחריות ועד הישוב.

 

פרטים נוספים  במחלקה הווטרינרית: 09-9891670 , galina@hefer.org.il 

בברכה,

 

                                                                              ד”ר אודי לבל

                                                                            וטרינר המועצה