מתקן כדורסל

מתקן למשחק כדורסל –
נשמח לכל פנייה אלינו מכל מי שהמתקן נמצא ברשותו ואינו בשימוש

ומוכן למסירה/למכירה
אבנר פינקל 0522810658

מאת: אבנר פינקל