הבחירות ושלום בית

שלום לכולם

הבוקר הועלתה לחגלאי מודעת תלונה שניתן היה להבין ממנה שהכותב חש “מצוקה” קהילתית קשה ובחר להביע זאת כאן באנונימיות. לצערי אין מקום בחיי הקהילה הזאת לאנונימיות, בטח שלא עכשיו עם הבחירות המתקרבות, ואש הרכילות מלחככת לה בשולי חיי הקהילה. אני הסרתי את המודעה ומזמין את מי שכתב אותה להעלותה שוב אבל לא בעילום שם.

חשוב לי לציין שמודעה זו שלי הועלתה במהלך הבוקר ואין לה שום קשר להודעתו המאורחת בהרבה של מיכה בעניין פירוק הרשימה שלו.

הבחירות הקרובות והאופן שבו הן מתנהלות תקינות באופן חוקי, אבל מאיימות לחרב את המרקם המוצלח של חיי הקהילה בחגלה. מהרגע שנולדו שתי רשימות מועמדים לועד המקומי, נוצר סדק בחיי הקהילה, ונולדה פה שפה שיצא לי כבר לשמוע של, “הם” ואנחנו”.

אני מציע לכולם להסתכל בראי ולחשוב מה בעצם כל כך שונה בין “הם” ואנחנו”, ולגלות שלמעשה כמעט כלום.

כולם רוצים מנהל תקין, ישוב נקי, פעילויות תרבותיות וחברותיות לתושבים, רווחה, אוויר נקי, ובטחון.  את כל זה צריך לעשות בתקציב דל ו…בהתנדבות.

אני פונה מכאן ואומר לכולם בכפר את מה שאני אומר כבר קרוב לשנתיים לכל מי שבא להגיד לי איך צריך לנהל את המאבק בגז. “בואו לישיבת המטה הבאה ונשמח לשמוע את רעיונותיכם.  על משקל זה כל מי שרוצה לשתף אותנו ברעיונותיו  שיעשה זאת בצורה שתאפשר לפחות תגובה הולמת.

כשפניתי מעל במה זו לאנשים לבוא ולהצטרף לרשימת מועמדים אחת לועד המקומי, לא זכיתי אפילו לתגובה אחת. רשימה אחת מוסכמת הייתה חוסכת הרבה גועל נפש שעכשיו צריכים לבלוע.

אני מזמין את כולם לחשוב על היום שאחרי הבחירות ולהזכיר לכם שעדיין נצטרך לגור פה ביחד, אם לא בהרמוניה.

דיויד

2 thoughts on “הבחירות ושלום בית

  1. איני מסכים שרשימה אחת מוסכמת הייתה נכונה לחגלה. קיומן של שתי רשימות, אשר חבריהן מכבדים אלו את אלו, ורואים דמיון רב במצע של שתי הרשימות, היה בדיוק מה שחגלה זקוקה לו כדי להתעורר מהתרדמת, ולהביא למצב שהתושבים מגלים עניין.
    אנשים שרוצים לתרום לכפר, ולא היה להם מקום ריאלי ברשימה הקיימת, החליטו להקים רשימה נוספת ולרוץ בה כדי שיוכלו אכן לתרום ולהשפיע. זוהי דמוקרטיה בשיא תפארתה, וכך צריך להיות!!!

    צר לי שיש רק רשימה אחת. זה לא בהכרח מעיד על כך שכל הכפר תמימי דעים מראש לגבי הנציגים שהיו רוצים שיהיו להם – אלא מעיד על היעדר שיח ציבורי. חבל.

    אני מאחל הצלחה לחברי הראויים שבועד החדש (שהוא כבר נבחר הלכה למעשה, שכן אין כעת אפשרות להציג אלטרנטיבה – אז מזל-טוב בהזדמנות זו) וכולי תקווה שיתרמו רבות לכפר, ויתנהלו בקדחתנות, הגינות ושקיפות ביאה לנו החגלאים.

    בברכה, לוסיו

Comments are closed.