יום עיון – ניהול רגולציה סביבתית ומגמות בתחום האנרגיה

יום עיון

“ניהול רגולציה סביבתית ומגמות בתחום האנרגיה”

בשנים האחרונות אנו עדים להשפעה ההולכת וגוברת של הרגולציה הסביבתית על התנהלותם העסקית של גופים עסקיים הפעילים במשק הישראלי, בעיקר במגזר התעשייתי.

מדינת ישראל נמצאת בתהליך של הדבקת פערים בהם היא מצויה ביחס למדינות רבות בעולם, בכל הנוגע לרגולציה הסביבתית, והצטרפותה של מדינת ישראל לארגון ה- OECD אף מאיצה תהליך זה.

מונחים כמו “אחריות יצרן מורחבת” ו- “המזהם הוא המשלם” הפכו מסיסמאות בעלמא לחוקים ותקנות, לצד מערכת אכיפה מנהלית ופלילית, דבר המחייב את הבנת המטריה לעומקה, והתאמת הפעילות העסקית השונה כדי לוודא “עמידה” (compliance) בדרישות הרגולטוריות הסביבתיות השונות.

במהלך יום העיון נסקור את החובות החוקיות השונות שהוטלו על המגזר התעשייתי בישראל בתחומים שונים (אויר נקי, טיפול בפסולת, שפכים, אחריות יצרן מורחבת ועוד), נבחן ונעריך  את השפעתה של רגולציה סביבתית זו על התנהלותם היומיומית של החברות, ונספק המלצות מעשיות להתמודדות עם החובות שהוטלו על החברות מכוח רגולציה זו.

דגש מיוחד יינתן לעניין “אחריות נושאי משרה” המוטלת על פי החוקים הסביבתיים, ונצביע על מספר כללי מפתח אשר יישומם יסייע לנושאי המשרה להימנע מהטלת אחריות אישית.

חלקו השני של יום העיון יעסוק במגמות השונות בתחום האנרגיה.

בחלק זה של יום העיון, נסקור את התמורות המשמעותיות העוברות על המשק הישראלי בתחום זה, וננסה להציע פתרונות פרקטיים להתמודדות של צרכנים המבקשים להתקשר בהסכמים לרכישת חשמל וגז עם אותן תמורות תוך גידור סיכוניהם בתחום זה.

תוכנית יום העיון ופרטים נוספים