בחירות בעוד 5 ימים – עדכון

 

מדינת ישראל

משרד הפנים

                                    המפקח הארצי על הבחירות

 

 

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי”ח 1958

המועצה האזורית עמק חפר

הודעת בחירות באזור חגלה

בהתאם לסעיף 182 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי”ח – 1958,  אני מודיע בזה כלהלן:

1.       ביום כא’ בטבת תשע”ד ה-24.12.2013 יתקיימו הבחירות לראשות המועצה האזורית עמק חפר כמו כן יתקיימו ביום זה בתחום האזור חגלה בחירות למועצה .

2.       מספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם האזור הוא 1.

3.       מספר חברי הועד המקומי העומדים לבחירה הוא 5.

4.       לקראת הבחירות לראשות המועצה הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:

(1)

שם המועמד לראש המועצה

שנת לידה

המען

שם בא כוח ההצעה ומענו

שם מ”מ בא כוח ההצעה ומענו

אידן רני

1949

מכמורת

בן יואב שגיא- חופית

חסון הרצל-
בית יצחק

(2)

שם המועמד לראש המועצה

שנת לידה

המען

שם בא כוח ההצעה ומענו

שם מ”מ בא כוח ההצעה ומענו

ברק עפרה

1959

כפר מונאש

ברק אלי-
כפר מונאש

ברק שחר –
כפר מונאש

 

 

(3)

שם המועמד לראש המועצה

שנת לידה

המען

שם בא כוח ההצעה ומענו

שם מ”מ בא כוח ההצעה ומענו

יוגב מטי

1966

בת חפר

יוגב עומרי-בת חפר

ידיד אליעד- מעלה אפרים

                                                                                                                                                                                                                                               ההצעה ומענו

5.       לקראת הבחירות למועצה הוגשו ואושרו כדין באזור רשימות מועמדים כלהלן:

(1)      רשימה שהכינוי שלה הוא סתיו וייס וסימנה הוא  סת

בא כוח הרשימה:  וייס דורון, חגלה

                    מ”מ בא כוח הרשימה: וייס דורון, חגלה

 

           המועמדים ברשימה זו הם:

מס’ סידורי

שם המועמד

שנת לידה

המען

1.

וייס סתיו

1986

חגלה

           (2)     רשימה שהכינוי שלה הוא רוני פאר וסימנה הוא  רנ

                     בא כוח הרשימה : פאר רוני, חגלה

                     מ”מ בא כוח הרשימה: בן צבי ניצן, חגלה

 

           המועמדים ברשימה זו הם:

מס’ סידורי

שם המועמד

שנת לידה

המען

1.

פאר רוני

1948

חגלה

2.

בן צבי ניצן

1970

חגלה

6.       לקראת הבחירות לועד המקומי הוגשו ואושרו כדין באזור

רשימות מועמדים כלהלן:

(1)      רשימה שהכינוי שלה הוא חגלה שלנו  וסימנה הוא חש

בא כוח הרשימה : מירון דוד, חגלה

המועמדים ברשימה זו הם:

מס’ סידורי

שם המועמד

שנת לידה

המען

גלר דגנית

1963

חגלה

חייט סנפיר

1972

חגלה

חיינר יפתח

1976

חגלה

אופיר אייל

1961

חגלה

סופר שגיא

1971

חגלה

בן שחר רזניק רונית

1967

חגלה

ברנע אמיתי

197

חגלה

רביב רמי

1954

חגלה

שושני רמה

1953

חגלה

ינאי מרדכי

1959

חגלה

7.       שעות ההצבעה יהיו משעה 08:00 עד שעה 21:00.

ללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי בתוך שעות ההצבעה הנ”ל, זכאי יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.

8.       מעטפות ההצבעה

ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

צבע מעטפות יהיה כלהלן:

מעטפות ההצבעה לראש המועצהצבע צהוב;

מעטפות ההצבעה למועצהצבע לבן;

מעטפות ההצבעה לועד מקומיצבע כחול או תכלת

9.       צורת פתקי ההצבעה:

                                                                                                                             

המוסד העומד לבחירה

צבע הפתק

גודל הפתק

תוכן ההדפסה

שפת ההדפסה

צבע ההדפסה

ראש המועצה

צהוב

כ – 7 X 10 ס”מ

שם המועמד

עברית או ערבית ועברית

שחור

מועצה

לבן

כ – 7 X 10 ס”מ

אות(תיות) הרשימה+ כינוי הרשימה מתחת לאות(תיות)

עברית או ערבית ועברית

שחור

ועד מקומי

כחול או תכלת

כ – 7 X 10 ס”מ

אות(תיות) הרשימה+ כינוי הרשימה מתחת לאות(תיות)

עברית או ערבית ועברית

שחור

                                                                                                                                                                                    לאות(יות)

 

במקום פתק מודפס ניתן להשתמש להצבעה, לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה, בפתק ריק שצבעו כצבע הפתק המודפס לאותו מוסד. על הפתק הריק יש לציין בכתב יד אך ורק את שם המועמד לראשות המועצה או אך ורק את אות רשימת המועמדים או האות והכינוי של הרשימה. הרישום בכתב יד ייעשה בעברית או בערבית או בשתי השפות. אם יצוין כינוי הרשימה בלבד (ללא האות) – הפתק ייפסל.

10.     מאחר והוגשה רשימה אחת לבחירות לוועד המקומי אזי לא תיערך הצבעה לוועד המקומי.

 1.  מנהל הבחירות של המועצה האזורית הוא מר סאלח כיוף

ומשרדו נמצא בבנין המועצה האזורית עמק חפר קומה שניה.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           סאלח כיוף

                                                                         מנהל הבחירות

                                                                    מועצה אזורית עמק חפר  

העתק : – המפקח הארצי על הבחירות

One thought on “בחירות בעוד 5 ימים – עדכון

 1. לידיעה:

  בישוב בו קיימת רק רשימה אחת בבחירות לוועד מקומי, לא תתקיימנה בחירות והרשימה היחידה תוכרז ע”י מנהל הבחירות כוועד נבחר ביום הבחירות. האנשים שיכהנו כחברי ועד יהיו בהתאם לרשימה שהוגשה למנהל הבחירות ביום 20/11/13 או 21/11/13 וע”פ הסדר שהוגש. כלומר, חמשת המועמדים הראשונים הם שיכהנו כחברי ועד, אלא אם כן אחד מהם מתפטר ואז נכנס הבא אחריו ברשימה.

  בכבוד רב,

  יובל גטהון,
  רכז חוזים ומכרזים
  מועצה אזורית עמק חפר
  טל: 09-8981606 פקס: 09-8989292

  כלומר אין משמעות לבחירות לועד חגלה שכבר הוגש ונקבע.
  בהצלחה לבעלי התפקידים החדשים ולמתמודדים למועצה.

  בברכה, ירון דינר

Comments are closed.