הערב, חמישי, 2/1 נפגשים בבית העם בשעה 20:30 להבין איך לכתוב התנגדויות!

כולם מגיעים! כל אחד יכול לכתוב התנגדות! החקלאים יכתבו על מרחק המפעל והצינורות מהחלקות ועל הפגיעה בתוצרת, כל השאר- רק תבחרו- יש לכם מלא סעיפים: בריאותיים/ בטיחותיים/ ביטחונים/ סביבתיים/ פסיכולוגים. את כל המידע תקבלו הערב, אנחנו צריכים אלפי התנגדוית! נתראה בבית העם, תדאגו שכולם יגיעו.

מאת: נורית כרמי