פנייה חשובה לכלל התושבים

לכל התושבים שלום,

טבלת ההתנדבות לצוותי החגים והאירועים מפורסמת החל מינואר השנה באתר החגלאי.
רב רובם של התושבים השתבצו לאירועים לפי העדפתם ועד כה עשו מלאכתם נאמנה להנאת כל
תושבי וילדי המושב.
להפתעתנו, בצוותי חגי העצמאות ושבועות, מספר מתנדבים מצוותי ההיגוי וההובלה של
החגים בחרו לפרוש, ללא נטילת אחריות למציאת מחליף.

וועדת תרבות פונה לכלל התושבים, להצטרף לצוות חג שבועות (אסנת בן דוד, גלית ולירון
שאול, בלהה להב), על מנת שניתן יהיה להרים חג זה, שהינו אחד החגים היפים בשנה.

כיום, במצב הצוות הקיים, לא ניתן לקיים את האירוע!

על מנת שנוכל לשמור על ההווי הקהילתי והתרבותי המקסים הקיים בכפר, אנו מבקשות
מכולם לראות בשיבוץ שבחרו בתחילת השנה כהתחייבות הדדית – ולעמוד בה.

מקוות להמשך שיתוף פעולה פורה,
יעל ועדה

מאת: צוות תרבות