לרדוף אחרי קרחונים

“לרדוף אחרי קרחונים” סרט יום א’ בשעה 20:30 באולם הנדסה, במכללת רופין‎

לכל פעילי הסביבה שלום!
הסרט עוקב אחר מצב הקרחונים וההשלכות על כדור הארץ ובמקביל אחר דרך התפתחותו של חוקר ופעיל סביבה:
התמסרותו שאיננה יודעת גבולות, ההחשפות לתחומים נוספים הקשורים לאקולוגיה והרצון להביא את הידע שנצבר למודעות הכל וביחוד לדור הצעיר.
פרטים נוספים בעמוד 16 בחוברת המרכז הקהילתי
אפריל- מאי 2014
חובה לכל פעיל סביבה!
אנני הלפרין